Om bloggen

Trumslagaren är en musikinriktad daglig verksamhet inom Helsingborgs stad.Vi spelar och sjunger på beställning och smittar av oss på andra med omtanke kärlek och positivitet.